VHV Taakstelling

In de Nederlandse opvangcentra verblijven asielzoekers die, na screening door de Immigratie en Naturalisatiedienst, een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze verblijfsgerechtigden moeten zo snel mogelijk de opvangcentra kunnen verlaten om reguliere woonruimte te betrekken. Daarmee wordt een snelle integratie in de Nederlandse samenleving bevorderd.

f515843eb51d708745d06179fad9a9fa.jpgVHV Taakstelling coordineert de huisvesting voor de gemeenten Sudwest-Fryslan, Lemsterland, Gaasterlan-Sleat, Skasterlan en Littenseradiel.  Deze gemeenten hebben momenteel een gezamenlijke taakstelling van 41 per half jaar. Vorig jaar is het gelukt een tiental plaatsingen in te lopen op de achterstand en de verwachting is dat deze lijn in 2011 wordt voort gezet. We gaan in ieder geval in Friesland 76 Uitgenodigde vluchtelingen huisvesten, waarvan 38 in mijn werkgebied.

VHV taakstelling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 01-12-2010. De eerste maand is gebruikt voor de  voorbereiding en per 01-01-2011 ben ik echt van start gegaan in deze opzet.

VHV Taakstelling kan wellicht ook voor uw gemeente iets betekenen op het gebied van huisvesting voor vergunninghouders.